Modlitwa za kapłanów za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianneya

Święty Janie Mario Vianney’u, z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom w dążeniu do nabycia tych cnót,…

Zawierzenie kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi

Matko Niepokalana, w tym miejscu łaski, zwołani przez miłość Twego Syna Jezusa. Najwyższego i Wiecznego Kapłana, my, synowie w Synu i Jego kapłani, poświęcamy się Twemu macierzyńskiemu Sercu, aby pełnić wiernie wolę Ojca. Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa nie możemy uczynić niczego dobrego (por. J 15,5) i że tylko przez Niego, z Nim i w…

Modlitwa za Kościół i jego pasterzy

Panie, miłuję piękno Twojego Kościoła, wspaniałość Jego świętych, śmiałość założycieli zakonów i ruchów religijnych, zapał nawróconych, gorliwość wiernych i duchowieństwa, samozaparcie się bojowników, porywającą żarliwość misjonarzy. Panie, należymy do Twojego Kościoła. Oczyść wszystkich świeckich i duchownych z  grzechów, aby cała nasza wspólnota była czysta i wolna od grzechu. Pomnóż w nas miłosierdzie, ażeby Kościół i…

Modlitwa w przeciwnościach losu

Boże mój, Panie i Władco mojego życia, kapłan N., za którego odmawiam tę modlitwę, stoi wobec wielu wyzwań i trosk, z którymi nie jest mu łatwo sobie poradzić, zwłaszcza w obliczu przygnębienia i niepokoju, jakie w nim narastają. Przyjdź, Panie, wzmocnij go siłą swojej prawdy, oświeć każdy zakątek jego umysłu, niech jego uczynki będą przepełnione…

Modlitwa św. Teresy z Kalkuty

Maryjo, Matko Jezusa, zarzuć swój płaszcz czystości na naszych kapłanów. Ochraniaj ich, prowadź, i zachowuj w swoim sercu. Bądź im Matką, zwłaszcza w czasie zniechęcenia i osamotnienia. Kochaj ich i sprawiaj by całkowicie należeli do Jezusa. Jak Jezus, oni też są twoimi synami, więc zachowuj ich serca w czystości i dziewictwie. Napełniaj ich umysły Jezusem,…

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya

Boże, proszę daj dziś Kościołowi o wielu więcej kapłanów podług serca Twego. Niech będą godnymi przedstawicielami Chrystusa, Dobrego Pasterza. Niech całym sercem oddadzą się modlitwie i pokucie; będą przykładami pokory i ubóstwa; jaśniejącymi modelami świętości; niestrudzonymi i pełnymi mocy głosicielami Słowa Bożego; gorliwymi szafarzami twojej łaski w sakramentach. Niech ich pełne miłości oddanie Twemu Synowi…